Στην έκδοση 5.8.1 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε κάποιους υπολογιστές στην καρτέλα των φθορών.

Στην έκδοση 5.8 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκαν δύο συνδυασμοί χαρακτήρων στις αρκτικές μαρτυρίες. Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για αυτόματη απόκρυψη του πίνακα των φθορών και διορθώθηκε η διατονική φθορά του άνω ΝΗ στο set γραμματοσειρών ΜΚ.

Στην έκδοση 5.7.1 έγιναν μικρές διορθώσεις.  

Στην έκδοση 5.7.2 έχει προστεθεί ένας χαρακτήρας ακόμη για τον σύνδεσμο ο οποίος τοποθετείται δεξιότερα από τους υπολοίπους και εξυπηρετεί στην περίπτωση της αποστρόφου. Για να τον γράψουμε πατάμε το δεξί κουμπί του συνδέσμου στην καρτέλα των χαρακτήρων ποιότητος. Υπενθυμίζω ότι για τον σύνδεσμο ισχύει ότι και για τις φθορές-σημεία αλλοιώσεως, με πολλαπλό πάτημα αλλάζει η θέση τοποθέτησης τους. Στην portable έκδοση πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση των γραμματοσειρών του προγράμματος.

Επίσης  έγιναν και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.  

Στην έκδοση 5.7 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Βελτιώθηκε η αλλαγή γραμματοσειρών σε υπάρχοντα μουσικά κείμενα.

Τα πλαίσια διαλόγου της εφαρμογής κλείνουν και με το πλήκτρο Escape του πληκτρολογίου.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.