Στη συλλογή "Λειτουργικά - Άξιόν εστιν (Tablet)" έγιναν διορθώσεις λαθών και προσθήκες νέων μαθημάτων