Στην έκδοση 6.4.1 έγιναν οι εξής βελτιώσεις

Αυξήθηκε ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορούν να αποθηκευτούν στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Έγιναν μερικές διορθώσεις στις γραμματοσειρές (στην portable έκδοση πρέπει να ξαναγίνει εγκατάσταση των γραμματοσειρών)

Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα στην εμφάνιση κάποιων χαρακτήρων στο πλαίσιο της τακτοποίησης. 

Στην έκδοση 6.4 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις

Έγινε αντικατάσταση του εφέ στο δεύτερο είδος αρχιγράμματος (λειτουργεί σε word 2007 ή νεότερο)

Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς - μεγέθους - χρώματος του αρχιγράμματος.

Προστέθηκε  στη φόρμα της αλλαγής των γραμματοσειρών, η δυνατότητα αλλαγής του μουσικού κειμένου σε έντονα (bold) και το αντίστροφο. 

Βελτιώθηκε η λειτουργία των προγραμματιζόμενων πλήκτρων και πλέον η εισαγωγή των αποθηκευμένων μουσικών χαρακτήρων μπορεί να γίνει από τα πλήκτρα F1-F2..F12.

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εμφάνισης μικρών κουκίδων μεταξύ των χαρακτήρων του μουσικού κειμένου.

Διορθώθηκαν αρκετά σφάλματα της προηγούμενης έκδοσης.

Προσοχή: απαιτείται εγκατάσταση των γραμματοσειρών του προγράμματος

Στην έκδοση 6.2 προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ποιητικού κειμένου σε σλάβικες γλώσσες. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής θέσης του ενδοφώνου με διπλό πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.

Στην έκδοση 6.3 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε κουμπί στην καρτέλα των ρυθμίσεων για την εφαρμογή τους στο ενεργό έγγραφο.

Στην καρτέλα διάφορα με τις Αρκτικές Μαρτυρίες των ήχων προστέθηκε ένα κουμπί για την εισαγωγή του χαρακτήρα "Γα" με την διατονική φθορά του "Νη". 

Επίσης έγιναν και κάποιες μικρές διορθώσεις. 

Στην έκδοση 6.1 έχει αυξηθεί η ταχύτητα καταχώρησης του ποιητικού κειμένου σε μεγάλα κείμενα και διορθώθηκαν κάποια προβλήματα που εντοπίστηκαν.