Με τις νέες εκδόσεις βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του ΜΚ με τα MKclient και MKwclient. 

Προσοχή η εκδόσεις αυτές δε συνεργάζονται με τις παλαιότερες εκδόσεις παρά μόνο μεταξύ τους.

Η νέα έκδοση του MKclient για android τρέχει και σε νεότερες εκδόσεις android, μπορείτε να τη βρείτε και στο Google Play Store

 

Στην έκδοση 5.5 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του συνδυασμού χαρακτήρων «αποστρόφου - κεντημάτων» ως ενιαίου χαρακτήρα για να μπαίνει στο συνδυασμό αυτό μια συλλαβή ποιητικού κειμένου και όχι δύο για αισθητικούς λόγους. Εξ’ ορισμού η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις.

Προστέθηκε το τετράγοργο στην κρυφή καρτέλα των χρονικών σημείων.

Προστέθηκε μια νέα γραμματοσειρά  η «MK Xronos2016» για τους χαρακτήρες της χρονικής αγωγής.

Έχουν διορθωθεί κάποια προβλήματα στην αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Στην αλλαγή γραμματοσειρών δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς ΜΚ (χαρακτήρες ου-στ-γορθμικό-πελαστικό) σε ΜΚ2015 και το αντίθετο 

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.

Στην έκδοση 5.3+ έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

 Δημιουργήθηκε μια νέα-τροποποιημένη  γραμματοσειρά της MKIson, η MKIson2 στην οποία έχουν αφαιρεθεί τα βέλη από τα ισοκρατήματα για τον κάτω Δι, τον κάτω Κε και τον άνω Ζω και έχει αλλάξει ο τρόπος απεικόνισης τους.  

Προστέθηκε η δυνατότητα πλάγιας γραφής (Italic) του ποιητικού κειμένου.

Προστέθηκε δυνατότητα να γίνεται από τον χρήστη υποχρεωτική αλλαγή γραμμής (όχι παραγράφου) σε κάποιο σημείο του μουσικού κειμένου προκειμένου αυτό να είναι πιο ευκολοδιάβαστο (όπως γίνεται με το shift+enter σε ένα συνηθισμένο έγγραφο του Word).

Αυξήθηκε το όριο των 10 χαρακτήρων στα προγραμματιζόμενα κουμπιά σε 30.

Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα που υπήρχε κατά την γραφή πολυτονικού κειμένου. Πλέον όταν είναι ανοιχτή η καρτέλα της πολυτονικής γραφής μπορούμε να γράφουμε από το πληκτρολόγιο τα σύμφωνα χωρίς πρόβλημα.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις τις οποίες δεν θυμάμαι.


Στην έκδοση 5.4+ έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους μονούς χαρακτήρες "ου", "στ", γορθμικόν και πελαστικόν.

Δημιουργήθηκε μια νέα γραμματοσειρά, η «ΜΚ2015» για τους μονούς χαρακτήρες "ου", "στ", γορθμικόν και πελαστικόν.

Προστέθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του συνδυασμού χαρακτήρων «αποστρόφου - υπορροής» ως ενιαίου χαρακτήρα για να μπαίνει στο συνδυασμό αυτό μια συλλαβή ποιητικού κειμένου και όχι δύο για αισθητικούς λόγους. Εξ’ ορισμού η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις.

Προστέθηκε ο χαρακτήρας της υψηλής «μόνος του» για την περίπτωση που κάποιος γράφει σημειώσεις Θεωρίας.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.

Στην έκδοση 5.2.1+ διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα που υπήρχε στην εξαγωγή αρχείου ΜΚ3 για την σύνδεση του με το BZQ (πρόγραμμα που παίζει παραλλαγή το μουσικό κείμενο με ανθρώπινη φωνή)