Έγινε αντικατάσταση της ακολουθίας της Κυριακής μετά τα Φώτα, διότι επισημάνθηκε λάθος στον κανόνα.