Στην έκδοση 6.6 έγιναν οι εξής προσθήκες – βελτιώσεις:

  • Ενσωματώθηκαν τα set γραμματοσειρών “DL”, “CCS” και “Stathis Series”.
  • Προστέθηκαν 4 ειδικοί χαρακτήρες στο πολυτονικό πληκτρολόγιο.
  • Διορθώθηκαν σφάλματα της προηγούμενης έκδοσης.

Προσοχή: απαιτείται εγκατάσταση των γραμματοσειρών του προγράμματος