Στην έκδοση 4.6

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχει προστεθεί η δυνατότητα να επιλέγουμε το μέγεθος για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν, επίσης δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε το χρώμα για το γορθμικόν και το πελαστικόν.

Προστέθηκε επιλογή για να γράφουμε τα ισοκρατήματα έντονα (bold).

Διορθώθηκε η θέση του γοργού κάτω από τα κεντήματα.

Στη νέα έκδοση έχει προστεθεί μια νέα καρτέλα για να εισάγουμε τις Αρκτικές Μαρτυρίες πιο εύκολα, πλέον δεν χρειάζεται να γράφουμε πολλούς χαρακτήρες για τη δημιουργία μιας Αρκτικής Μαρτυρίας, απλά επιλέγουμε αυτή που θέλουμε να εισάγουμε στο έγγραφο μας.

Βελτιώθηκε η στοίχιση της απλής-διπλής στη δίφωνη ανάβαση (ολίγον+κέντημα).

Διορθώθηκε ένα προβληματάκι με την εισαγωγή των μονών χαρακτήρων "ου", "στ" κτλ που υπήρχε στην εισαγωγή τους από τα κουμπιά και όχι από το πληκτρολόγιο.

Έχει δημιουργηθεί η  νέα γραμματοσειρά MKPalaia και έχουν γίνει βελτιώσεις στις υπάρχουσες ΜΚ γραμματοσειρές από τον Κωνσταντίνο Τρύφωνος τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.

 

Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί δύο νέοι χαρακτήρες, ένας μεγάλος σύνδεσμος που επεκτείνεται σε τρεις μουσικούς χαρακτήρες και το διπλό ομαλό. Για να γράψουμε τους χαρακτήρες αυτούς πατάμε δύο κλικ πάνω στο κουμπί του συνδέσμου ή του ομαλού αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επανεγκαταστήσουμε τις γραμματοσειρές BZ Byzantina και MK Byzantine.

Μια ακόμη νέα λειτουργία που προστέθηκε είναι ότι πλέον όταν η ανάλυση της οθόνης μας είναι χαμηλή, μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος της βασικής φόρμας με τα πλήκτρα ctrl+ και ctrl-. Το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ καλό αλλά είναι η μοναδική λύση όταν η φόρμα του προγράμματος καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο της οθόνης και μας δυσκολεύει να εργαστούμε.

Στη νέα έκδοση έχουν διορθωθεί κάποια μικροπροβλήματα.

Στην έκδοση 4.3.3

2013-11-22 09:09

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχουν προστεθεί κουμπιά για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν, επίσης η εισαγωγή τους γίνετε και από τα πλήκτρα '[', ']', '{', '}', ούτος ώστε να μη χρειάζεται να αλλάζουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να γραφεί η φθορά του Γα και η σπάθη κάτω από τους μουσικούς χαρακτήρες.