Στις συλλογές «Στίχοι κατ' ήχον», «Τρισάγιος Ύμνος (Tablet)», «Λειτουργικά - Άξιόν εστιν (Tablet)» και «Κοινωνικά ενιαυτού & εβδομάδος (Tablet)» έγιναν διορθώσεις λαθών και προσθήκες νέων μαθημάτων.