Τα ελλείποντα μουσικά στιχηρά Αίνων, συμπληρώθηκαν από τον Όρθρο τού τέως Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Μ.Χ.Ε. Ελευθ. Γεωργιάδη.