Εκτός από τις διορθώσεις λαθών, έγινε και μιά μεγάλη προσθήκη μαθημάτων. Έχουν προστεθεί σε όλες (σχεδόν) τις μέρες, τα μαθήματα 2 ακόμα μελοποιών (του Πέτρου Πελλοπονησίου και του Πέτρου Φιλανθίδη)