Εμπλουτίστηκε η Συλλογή Πεντηκοσταρίου με μαθήματα Πέτρου Εφεσίου και Πέτρου Φιλανθίδου, και διορθώθηκαν λάθη που επισημάνθηκαν.