Στην έκδοση 5.11 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Διορθώθηκε το πρόβλημα στην εμφάνιση των Ελληνικών χαρακτήρων που παρουσιάζεται στην νέα έκδοση 1703 των Windows 10.

Μπορεί να γίνει ανάκτηση των ρυθμίσεων «Γραμματοσειρών και Χρωμάτων» από ένα γραμμένο μουσικό κείμενο.

Έχουν αλλάξει οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Προστέθηκε κουμπί επαναφοράς των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης κάποιων μουσικών χαρακτήρων.

Βελτιώθηκε η στοίχιση του ποιητικού κειμένου.

Διορθώθηκε το πρόβλημα στην εισαγωγή των χαρακτήρων «αποστρόφου-υπορροής» και «αποστρόφου-κεντημάτων» ως ένας χαρακτήρας, από τα ΜΚclient-MKwclient.

Πλέον μπορούμε να επεξεργαστούμε μουσικά κείμενα που γράφηκαν με διαφορετικές ρυθμίσεις στις γραμματοσειρές από τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος.

Στην έκδοση 5.10.1 διορθώθηκε ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην εισαγωγή του τετράγοργου.

Στην έκδοση 5.9 έχει προστεθεί η δυνατότητα στην "Αλλαγή Γραμματοσειρών"  ν' αλλάξουν και τα χρώματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. Επίσης έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις.

έκδοση 5.10 μπορεί να λειτουργήσει εκτός από τον Επεξεργαστή Κειμένου "Microsoft Word" και με τον Επεξεργαστή Κειμένου "WPS Writer" ο οποίος διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα https://www.wps.com/download. Προσοχή: για να λειτουργήσει σωστά η Portable έκδοση πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση των γραμματοσειρών.

Επίσης έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις.

Στην έκδοση 5.8.2 έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις.