Στη συλλογή Τριωδίου «Η ΠΑΝΤΕΡΠΝΟΣ ΠΑΝΥ» προστέθηκαν έτερα δοξαστικά Αίνων του Στανίτσα