Έγινε αντικατάσταση της ακολουθίας των Αγίων Αποστόλων, διότι επισημάνθηκε λάθος.