Στη συλλογή προστέθηκαν καινούργιοι στίχοι, έγινε διόρθωση λαθών, έγινε νέα μορφοποίηση και μπήκαν τα εξώφυλλα της tablet έκδοσης.