Στην έκδοση 4.11

Στην έκδοση 4.11 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των υφέσεων κάτω από τους μουσικούς χαρακτήρες και των διέσεων πάνω από τους μουσικούς χαρακτήρες. Η διαδικασία εισαγωγής γίνεται με διαδοχικά πατήματα των υφέσεων - διέσεων. Δηλαδή πλέον έχουμε 4 δυνατές θέσεις τοποθέτησης τους. Αν το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τακτοποίηση.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης σε κάποιες περιπτώσεις των ισοκρατημάτων-μέτρων-διαστολών-υφέσεων-απλής και των βελών για την πένα.

Να υπενθυμίσω ότι σε κάποιες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά με την οποία γράφουμε τους διάφορους χαρακτήρες σε ένα σύμπλεγμα.

Στην έκδοση 4.10

Στην έκδοση 4.10 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής διπλών ισοκρατημάτων. Η εισαγωγή διπλού ισοκρατήματος γίνετε πολύ εύκολα πατώντας τους δυο χαρακτήρες ισοκρατήματος με τη σειρά που θέλετε να εμφανιστούν.

Όσοι χρήστες του προγράμματος χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά "MK Ison" θα πρέπει να την ξανά εγκαταστήσουν για να υπάρχει ομοιομορφία των "απλών" ισοκρατημάτων με τα "διπλά".

Στην έκδοση 4.8

Στην έκδοση 4.8 έχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

Έχει γίνει διόρθωση στην αρκτική μαρτυρία του πλ. δ' εκ του γα.

Προστέθηκε στις μαρτυρίες, το μαρτυρικό σημείο του β' ήχου για τους φθόγγους Πα, Γα, Κε κτλ.

Προστέθηκε η γραμματοσειρά BZ Byzantina2 (έχω αλλάξει το όνομα της) που μας διέθεσε το μέλος του ψαλτολογίου dimitris τον οποίο και ευχαριστώ πολύ.

Στην έκδοση 4.9

Στην έκδοση 4.9 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Εκτός από το δεξί κλικ, πλέον υπάρχουν και κουμπιά για την εμφάνιση των κρυφών κουμπιών.  Η επιλογή είναι πολύ χρήσιμη αν γράφουμε σε οθόνη αφής.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα να γράφουμε με έντονους (Bold) χαρακτήρες όποια κατηγορία μουσικών "σημείων" θέλουμε. Την επιλογή θα τη βρείτε στις ρυθμίσεις δίπλα στην αντίστοιχη της σκιάς. Σε ένα γραμμένο κείμενο δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε έντονους όποιους χαρακτήρες θέλουμε από τον αυτοματισμό "Αλλαγή Χρωμάτων". 

Έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που υπήρχε στην εισαγωγή διαστολών μετά από απόστροφο.

Στην έκδοση 4.7

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχει προστεθεί η δυνατότητα ν’ αλλάζουμε το μέγεθος του γορθμικού, πελαστικού στα ήδη γραμμένα κείμενα καθώς επίσης ν’ αποθηκεύουμε και να εφαρμόζουμε set ρυθμίσεων στην «Αλλαγή Γραμματοσειρών».Σας θυμίζω ότι τα χρώματα στα ήδη γραμμένα κείμενα μπορούμε να τα αλλάξουμε από την επιλογή «Αλλαγή Χρωμάτων»

Βελτιώθηκε η θέση του κλάσματος κάτω από πεταστή όταν υπάρχει και ψηφιστό.

Προστέθηκε στις γραμματοσειρές ένα μεγαλύτερο ομαλό το οποίο εισάγεται με δυο κλικ πάνω στο κουμπί του ομαλού. (για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να ξανά εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές BZByzantina και ΜΚByzantine)

Προστέθηκαν στην αρχική φόρμα οι διαστολές-μέτρα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Για την εισαγωγή πατάμε διαδοχικά κλικ πάνω στα κουμπιά ανάλογα με το χαρακτήρα (για τις διαστολές)  ή τη θέση που θέλουμε να γίνει η εισαγωγή (για τα μέτρα).

Βελτιώθηκε ένα προβληματάκι (μήνυμα σφάλματος) που υπάρχει όταν τρέχουμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα στις εκδόσεις word 2010 και 2013. Πλέον εμφανίζεται μήνυμα με οδηγίες για να ξέρει ο χρήστης τι να κάνει την πρώτη φορά που τρέχει το πρόγραμμα όταν χρησιμοποιεί τις παραπάνω εκδόσεις.

Τακτοποιήθηκαν λίγο τα αρχεία του προγράμματος σε υποφακέλους. Για όσους θέλουν να κρατήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος από προηγούμενες εκδόσεις πρέπει ν’ αντιγράψουν τα παλιά αρχεία των ρυθμίσεων στους σχετικούς φακέλους.