Μουσική συλλογή «Η ΠΑΝΤΕΡΠΝΟΣ ΠΑΝΥ»

Επιμέλεια:
Λουκᾶς Λουκᾶ - Γεράσιμος Μοναχὸς Ἁγιορείτης
(emails εντός των συλλογών)

Οι συλλογές διαμορφώθηκαν για tablet ενώ μερικές και για εκτύπωση Α4. Εμπλουτίζονται και ανανεώνονται οι μεν tablet συχνά, οι δε printable ετησίως.

Θα το εκτιμούσαμε αν μας γνωρίζατε τυχόντα λάθη που θα εντοπιστούν.

          Συλλογές          Ολοκληρωμένα Βιβλία

Για τα αντίστοιχα αρχεία Word, όλων των παραπάνω συλλογών και βιβλίων, δείτε εδώ "Βιβλιοθήκη"

Όσοι ωφελημένοι, παρακαλώ όπως εύχεσθε και υπέρ των κοπιώντων!!!