Στην έκδοση 6.3 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε κουμπί στην καρτέλα των ρυθμίσεων για την εφαρμογή τους στο ενεργό έγγραφο.

Στην καρτέλα διάφορα με τις Αρκτικές Μαρτυρίες των ήχων προστέθηκε ένα κουμπί για την εισαγωγή του χαρακτήρα "Γα" με την διατονική φθορά του "Νη". 

Επίσης έγιναν και κάποιες μικρές διορθώσεις. 

Στην έκδοση 6.2 προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ποιητικού κειμένου σε σλάβικες γλώσσες. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής θέσης του ενδοφώνου με διπλό πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.

Στην έκδοση 6.0.3 έχει βελτιωθεί η θέση τοποθέτησης του ρυθμού σε κάποιες περιπτώσεις.

Στην έκδοση 6.1 έχει αυξηθεί η ταχύτητα καταχώρησης του ποιητικού κειμένου σε μεγάλα κείμενα και διορθώθηκαν κάποια προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Στην έκδοση 6.0.2 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα στην αλλαγή των γραμματοσειρών και χρωμάτων.