Στην έκδοση 6.2 προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ποιητικού κειμένου σε σλάβικες γλώσσες. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής θέσης του ενδοφώνου με διπλό πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.

Στην έκδοση 6.1 έχει αυξηθεί η ταχύτητα καταχώρησης του ποιητικού κειμένου σε μεγάλα κείμενα και διορθώθηκαν κάποια προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Στην έκδοση 6.0.2 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα στην αλλαγή των γραμματοσειρών και χρωμάτων.

Στην έκδοση 6.0.3 έχει βελτιωθεί η θέση τοποθέτησης του ρυθμού σε κάποιες περιπτώσεις.

Στην έκδοση 6.0.1 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα στην επιλογή των χρωμάτων στη φόρμα των ρυθμίσεων.