Στην έκδοση 4.3.3

2013-11-22 09:09

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχουν προστεθεί κουμπιά για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν, επίσης η εισαγωγή τους γίνετε και από τα πλήκτρα '[', ']', '{', '}', ούτος ώστε να μη χρειάζεται να αλλάζουμε τη γλώσσα του πληκτρολογίου. 

Δίνεται πλέον η δυνατότητα να γραφεί η φθορά του Γα και η σπάθη κάτω από τους μουσικούς χαρακτήρες.