Προσετέθησαν 36 καινούργιες σύντομες Δοξολογίες διαφόρων μελοποιών