Στην έκδοση 6.2 προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ποιητικού κειμένου σε σλάβικες γλώσσες. Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής θέσης του ενδοφώνου με διπλό πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού.