Στην έκδοση 6.1 έχει αυξηθεί η ταχύτητα καταχώρησης του ποιητικού κειμένου σε μεγάλα κείμενα και διορθώθηκαν κάποια προβλήματα που εντοπίστηκαν.