Στην έκδοση 6.0.3 έχει βελτιωθεί η θέση τοποθέτησης του ρυθμού σε κάποιες περιπτώσεις.