Στην έκδοση 6.0.1 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα στην επιλογή των χρωμάτων στη φόρμα των ρυθμίσεων.