Στην έκδοση 5.12 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στην εισαγωγή των χαρακτήρων «αποστρόφου-υπορροής» και «αποστρόφου-κεντημάτων» ως ένας χαρακτήρας.

Βελτιώθηκε η τακτοποίηση του ποιητικού κειμένου και πλέον υπάρχει δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας τακτοποίησης.

Προστέθηκε στις ρυθμίσεις το «βάθος αναζήτησης μουσικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή του ποιητικού κειμένου». Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζουμε το πλήθος των χαρακτήρων, μετά την τρέχουσα θέση, που θα γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη μουσικού χαρακτήρα (ή συμπλέγματος) για την εισαγωγή ποιητικού κειμένου.

Έγιναν και κάποιες άλλες μικρές βελτιώσεις.