Στην έκδοση 5.8.1 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε κάποιους υπολογιστές στην καρτέλα των φθορών.