Στην έκδοση 5.8 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκαν δύο συνδυασμοί χαρακτήρων στις αρκτικές μαρτυρίες. Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για αυτόματη απόκρυψη του πίνακα των φθορών και διορθώθηκε η διατονική φθορά του άνω ΝΗ στο set γραμματοσειρών ΜΚ.