Στην έκδοση 5.7.2 έχει προστεθεί ένας χαρακτήρας ακόμη για τον σύνδεσμο ο οποίος τοποθετείται δεξιότερα από τους υπολοίπους και εξυπηρετεί στην περίπτωση της αποστρόφου. Για να τον γράψουμε πατάμε το δεξί κουμπί του συνδέσμου στην καρτέλα των χαρακτήρων ποιότητος. Υπενθυμίζω ότι για τον σύνδεσμο ισχύει ότι και για τις φθορές-σημεία αλλοιώσεως, με πολλαπλό πάτημα αλλάζει η θέση τοποθέτησης τους. Στην portable έκδοση πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση των γραμματοσειρών του προγράμματος.

Επίσης  έγιναν και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.