Στην έκδοση 5.7 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Βελτιώθηκε η αλλαγή γραμματοσειρών σε υπάρχοντα μουσικά κείμενα.

Τα πλαίσια διαλόγου της εφαρμογής κλείνουν και με το πλήκτρο Escape του πληκτρολογίου.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.