Με τις νέες εκδόσεις βελτιώθηκε ο τρόπος επικοινωνίας του ΜΚ με τα MKclient και MKwclient. 

Προσοχή η εκδόσεις αυτές δε συνεργάζονται με τις παλαιότερες εκδόσεις παρά μόνο μεταξύ τους.

Η νέα έκδοση του MKclient για android τρέχει και σε νεότερες εκδόσεις android, μπορείτε να τη βρείτε και στο Google Play Store