Στην έκδοση 5.5 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του συνδυασμού χαρακτήρων «αποστρόφου - κεντημάτων» ως ενιαίου χαρακτήρα για να μπαίνει στο συνδυασμό αυτό μια συλλαβή ποιητικού κειμένου και όχι δύο για αισθητικούς λόγους. Εξ’ ορισμού η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις.

Προστέθηκε το τετράγοργο στην κρυφή καρτέλα των χρονικών σημείων.

Προστέθηκε μια νέα γραμματοσειρά  η «MK Xronos2016» για τους χαρακτήρες της χρονικής αγωγής.

Έχουν διορθωθεί κάποια προβλήματα στην αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Στην αλλαγή γραμματοσειρών δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς ΜΚ (χαρακτήρες ου-στ-γορθμικό-πελαστικό) σε ΜΚ2015 και το αντίθετο 

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.