Στην έκδοση 5.4+ έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της γραμματοσειράς για τους μονούς χαρακτήρες "ου", "στ", γορθμικόν και πελαστικόν.

Δημιουργήθηκε μια νέα γραμματοσειρά, η «ΜΚ2015» για τους μονούς χαρακτήρες "ου", "στ", γορθμικόν και πελαστικόν.

Προστέθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του συνδυασμού χαρακτήρων «αποστρόφου - υπορροής» ως ενιαίου χαρακτήρα για να μπαίνει στο συνδυασμό αυτό μια συλλαβή ποιητικού κειμένου και όχι δύο για αισθητικούς λόγους. Εξ’ ορισμού η δυνατότητα αυτή είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται από τις ρυθμίσεις.

Προστέθηκε ο χαρακτήρας της υψηλής «μόνος του» για την περίπτωση που κάποιος γράφει σημειώσεις Θεωρίας.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις.