Στην έκδοση 5.3+ έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

 Δημιουργήθηκε μια νέα-τροποποιημένη  γραμματοσειρά της MKIson, η MKIson2 στην οποία έχουν αφαιρεθεί τα βέλη από τα ισοκρατήματα για τον κάτω Δι, τον κάτω Κε και τον άνω Ζω και έχει αλλάξει ο τρόπος απεικόνισης τους.  

Προστέθηκε η δυνατότητα πλάγιας γραφής (Italic) του ποιητικού κειμένου.

Προστέθηκε δυνατότητα να γίνεται από τον χρήστη υποχρεωτική αλλαγή γραμμής (όχι παραγράφου) σε κάποιο σημείο του μουσικού κειμένου προκειμένου αυτό να είναι πιο ευκολοδιάβαστο (όπως γίνεται με το shift+enter σε ένα συνηθισμένο έγγραφο του Word).

Αυξήθηκε το όριο των 10 χαρακτήρων στα προγραμματιζόμενα κουμπιά σε 30.

Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα που υπήρχε κατά την γραφή πολυτονικού κειμένου. Πλέον όταν είναι ανοιχτή η καρτέλα της πολυτονικής γραφής μπορούμε να γράφουμε από το πληκτρολόγιο τα σύμφωνα χωρίς πρόβλημα.

Έχουν γίνει και κάποιες άλλες μικρές διορθώσεις τις οποίες δεν θυμάμαι.