Στην έκδοση 4.13.1 διορθώθηκε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην εισαγωγή του συνδέσμου.

Στην εγκατάστασιμη έκδοση άλλαξε ο προεπιλεγμένος φάκελος προορισμού της εφαρμογής.