Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην εγκαταστάσιμη έκδοση 4.13 είναι ότι ο προκαθορισμένος φάκελος προορισμού κατά την εγκατάσταση του προγράμματος  δεν έχει σωστά ορισμένα τα δικαιώματα των χρηστών. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην αποθηκεύονται οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος και να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά το κλείσιμο του προγράμματος.

Οι λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι:

1η Λύση (προτεινόμενη)

Κατά την εγκατάσταση επιλέξτε διαφορετικό φάκελο προορισμού (αντί "C:\Program Files\MK" επιλέξτε "C:\MK".

 

2η Λύση

Να εκτελείτε κάθε φορά το ΜΚ ως Διαχειριστής (Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του ΜΚ επιλέξτε «Εκτέλεση ως διαχειριστής»).

 

3η Λύση

(Για τους πιο σχετικούς)

Δώστε πλήρη δικαιώματα σε όλους τους χρήστες στον φάκελο που εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα.