Στην έκδοση 4.12 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες-βελτιώσεις:

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με την τοποθέτηση του ποιητικού κειμένου κάτω από την υποροή με γοργό παρεστιγμένο.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης των μέτρων σε κάποιες περιπτώσεις.

Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για να επιτρέπεται η αλλαγή γραμμής πριν από απόστροφο με γοργό. Στις προηγούμενες εκδόσεις δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή γραμμής πριν από την απόστροφο με γοργό ή πριν από συνεχές ελαφρόν (για το συνεχές ελαφρόν συνεχίζει να ισχύει) δηλαδή οι χαρακτήρες αυτοί δεν ήταν ποτέ πρώτοι σε μια γραμμή, κάτι που βοηθά στην ανάγνωση του κειμένου αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί ανομοιομορφία στην απόσταση μεταξύ των μουσικών χαρακτήρων.

Και τέλος έχει γίνει μια προσθήκη για όσους θέλουν να γράψουν κείμενο με το πολυτονικό σύστημα πχ έναν τίτλο ή έναν στίχο κτλ. αλλά δεν έχουν εγκατεστημένο πολυτονικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή τους ή τους είναι δύσκολο (όπως εγώ) να  θυμούνται τους διάφορους συνδυασμούς πλήκτρων για την εισαγωγή των "πνευμάτων". Η λειτουργία του εικονικού πληκτρολογίου είναι απλή, με το ποντίκι επιλέγουμε το "πνεύμα" και στη συνέχεια το γράμμα που θέλουμε να εισάγουμε στο κείμενο μας.