Στην έκδοση 4.11

Στην έκδοση 4.11 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής των υφέσεων κάτω από τους μουσικούς χαρακτήρες και των διέσεων πάνω από τους μουσικούς χαρακτήρες. Η διαδικασία εισαγωγής γίνεται με διαδοχικά πατήματα των υφέσεων - διέσεων. Δηλαδή πλέον έχουμε 4 δυνατές θέσεις τοποθέτησης τους. Αν το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ικανοποιητικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τακτοποίηση.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης σε κάποιες περιπτώσεις των ισοκρατημάτων-μέτρων-διαστολών-υφέσεων-απλής και των βελών για την πένα.

Να υπενθυμίσω ότι σε κάποιες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο η σειρά με την οποία γράφουμε τους διάφορους χαρακτήρες σε ένα σύμπλεγμα.