Στην έκδοση 4.10

Στην έκδοση 4.10 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής διπλών ισοκρατημάτων. Η εισαγωγή διπλού ισοκρατήματος γίνετε πολύ εύκολα πατώντας τους δυο χαρακτήρες ισοκρατήματος με τη σειρά που θέλετε να εμφανιστούν.

Όσοι χρήστες του προγράμματος χρησιμοποιούν τη γραμματοσειρά "MK Ison" θα πρέπει να την ξανά εγκαταστήσουν για να υπάρχει ομοιομορφία των "απλών" ισοκρατημάτων με τα "διπλά".