Στην έκδοση 4.9

Στην έκδοση 4.9 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες - αλλαγές:

Εκτός από το δεξί κλικ, πλέον υπάρχουν και κουμπιά για την εμφάνιση των κρυφών κουμπιών.  Η επιλογή είναι πολύ χρήσιμη αν γράφουμε σε οθόνη αφής.

Έχει προστεθεί η δυνατότητα να γράφουμε με έντονους (Bold) χαρακτήρες όποια κατηγορία μουσικών "σημείων" θέλουμε. Την επιλογή θα τη βρείτε στις ρυθμίσεις δίπλα στην αντίστοιχη της σκιάς. Σε ένα γραμμένο κείμενο δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε έντονους όποιους χαρακτήρες θέλουμε από τον αυτοματισμό "Αλλαγή Χρωμάτων". 

Έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα που υπήρχε στην εισαγωγή διαστολών μετά από απόστροφο.