Στην έκδοση 4.8

Στην έκδοση 4.8 έχουν γίνει οι εξής αλλαγές:

Έχει γίνει διόρθωση στην αρκτική μαρτυρία του πλ. δ' εκ του γα.

Προστέθηκε στις μαρτυρίες, το μαρτυρικό σημείο του β' ήχου για τους φθόγγους Πα, Γα, Κε κτλ.

Προστέθηκε η γραμματοσειρά BZ Byzantina2 (έχω αλλάξει το όνομα της) που μας διέθεσε το μέλος του ψαλτολογίου dimitris τον οποίο και ευχαριστώ πολύ.