Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί δύο νέοι χαρακτήρες, ένας μεγάλος σύνδεσμος που επεκτείνεται σε τρεις μουσικούς χαρακτήρες και το διπλό ομαλό. Για να γράψουμε τους χαρακτήρες αυτούς πατάμε δύο κλικ πάνω στο κουμπί του συνδέσμου ή του ομαλού αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επανεγκαταστήσουμε τις γραμματοσειρές BZ Byzantina και MK Byzantine.

Μια ακόμη νέα λειτουργία που προστέθηκε είναι ότι πλέον όταν η ανάλυση της οθόνης μας είναι χαμηλή, μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος της βασικής φόρμας με τα πλήκτρα ctrl+ και ctrl-. Το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ καλό αλλά είναι η μοναδική λύση όταν η φόρμα του προγράμματος καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο της οθόνης και μας δυσκολεύει να εργαστούμε.