Το πρόγραμμα "Μουσικά Κείμενα" δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και διανέμεται δωρεάν.

Οι Βασικές γραμματοσειρές (σετ ΒΖ) που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα φτιάχτηκαν από τους: Στέφανο Σουλδάτο και πατήρ Εφραίμ.

Τα περισσότερα εικονίδια του προγράμματος έχουν φτιαχτεί από τον Δημήτριο Φκιαρά.

Το σετ των γραμματοσειρών ΜΚ επιμελήθηκε και διέθεσε προς χρήση ο Κωνσταντίνος Τρύφωνος.

Προσοχή : Απαγορεύεται η πώληση του προγράμματος και ο δημιουργός του δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν ζημιές που θα αποδίδονταν στην χρήση του.