Για την προβολή των αρχείων pdf της βιβλιοθήκης προτείνονται τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα:

Για συσκευές με Λειτουργικό Σύστημα Android

Για συσκευές με Λειτουργικό Σύστημα Windows