Για την προβολή των αρχείων pdf της βιβλιοθήκης προτείνονται τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα:

Για συσκευές με Λειτουργικό Σύστημα Android

Για συσκευές με Λειτουργικό Σύστημα Windows

Το ΜΚ μπορεί να λειτουργήσει εκτός από τον Επεξεργαστή Κειμένου "Microsoft Word" και με τον Επεξεργαστή Κειμένου "WPS Writer" ο οποίος διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα https://www.wps.com/download.

Το πρόγραμμα "Μουσικά Κείμενα" δημιουργήθηκε από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και διανέμεται δωρεάν.

Οι Βασικές γραμματοσειρές (σετ ΒΖ) που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα φτιάχτηκαν από τους: Στέφανο Σουλδάτο και πατήρ Εφραίμ.

Τα περισσότερα εικονίδια του προγράμματος έχουν φτιαχτεί από τον Δημήτριο Φκιαρά.

Το σετ των γραμματοσειρών ΜΚ επιμελήθηκε και διέθεσε προς χρήση ο Κωνσταντίνος Τρύφωνος.

Προσοχή : Απαγορεύεται η πώληση του προγράμματος και ο δημιουργός του δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν ζημιές που θα αποδίδονταν στην χρήση του.