Όποιος χρήστης του προγράμματος θέλει μπορεί να μου στείλει με e-mail τα κείμενα που έγραψε με το ΜΚ για να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του προγράμματος.

Για την ανάρτησή τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναγράφεται σ' αυτά η πηγή απ' την οποία προέρχονται. Επίσης πρέπει να μην υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα για τα συγκεκριμένα κείμενα.

Το προσωπικό μου e-mail μπορείτε να το βρείτε στις οδηγίες χρήσης τους προγράμματος.

Κιλκίς
Παπαδόπουλος Δημήτρης