Στην έκδοση 6.0.1 έχει διορθωθεί ένα πρόβλημα στην επιλογή των χρωμάτων στη φόρμα των ρυθμίσεων.

Στην έκδοση 6.0 έγιναν αρκετές αλλαγές στην εμφάνιση.

Εκτός της βασικής διάταξης προστέθηκε και δεύτερη διάταξη που εξυπηρετεί περισσότερο όταν εργαζόμαστε σε wide οθόνη. Ενισχύθηκε ο ρόλος του πολλαπλού πατήματος των κουμπιών, πλέον για τους περισσότερους χαρακτήρες (εκτός των βασικών) με πολλαπλό πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού αλλάζει η θέση ή το μέγεθος του συμβόλου. Προστέθηκε το νέο set γραμματοσειρών "DP_NR" και διορθώθηκαν αρκετά προβλήματα των προηγούμενων εκδόσεων.

Προσοχή! για να λειτουργήσει σωστά η portable έκδοση πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση των γραμματοσειρών.

Στην έκδοση 5.11 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Διορθώθηκε το πρόβλημα στην εμφάνιση των Ελληνικών χαρακτήρων που παρουσιάζεται στην νέα έκδοση 1703 των Windows 10.

Μπορεί να γίνει ανάκτηση των ρυθμίσεων «Γραμματοσειρών και Χρωμάτων» από ένα γραμμένο μουσικό κείμενο.

Έχουν αλλάξει οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Προστέθηκε κουμπί επαναφοράς των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης κάποιων μουσικών χαρακτήρων.

Βελτιώθηκε η στοίχιση του ποιητικού κειμένου.

Διορθώθηκε το πρόβλημα στην εισαγωγή των χαρακτήρων «αποστρόφου-υπορροής» και «αποστρόφου-κεντημάτων» ως ένας χαρακτήρας, από τα ΜΚclient-MKwclient.

Πλέον μπορούμε να επεξεργαστούμε μουσικά κείμενα που γράφηκαν με διαφορετικές ρυθμίσεις στις γραμματοσειρές από τις τρέχουσες ρυθμίσεις του προγράμματος.

Στην έκδοση 5.12 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις:

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα στην εισαγωγή των χαρακτήρων «αποστρόφου-υπορροής» και «αποστρόφου-κεντημάτων» ως ένας χαρακτήρας.

Βελτιώθηκε η τακτοποίηση του ποιητικού κειμένου και πλέον υπάρχει δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας τακτοποίησης.

Προστέθηκε στις ρυθμίσεις το «βάθος αναζήτησης μουσικού χαρακτήρα κατά την εισαγωγή του ποιητικού κειμένου». Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζουμε το πλήθος των χαρακτήρων, μετά την τρέχουσα θέση, που θα γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη μουσικού χαρακτήρα (ή συμπλέγματος) για την εισαγωγή ποιητικού κειμένου.

Έγιναν και κάποιες άλλες μικρές βελτιώσεις.

έκδοση 5.10 μπορεί να λειτουργήσει εκτός από τον Επεξεργαστή Κειμένου "Microsoft Word" και με τον Επεξεργαστή Κειμένου "WPS Writer" ο οποίος διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα https://www.wps.com/download. Προσοχή: για να λειτουργήσει σωστά η Portable έκδοση πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση των γραμματοσειρών.

Επίσης έχουν γίνει μικρές βελτιώσεις.