Στην έκδοση 4.7

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχει προστεθεί η δυνατότητα ν’ αλλάζουμε το μέγεθος του γορθμικού, πελαστικού στα ήδη γραμμένα κείμενα καθώς επίσης ν’ αποθηκεύουμε και να εφαρμόζουμε set ρυθμίσεων στην «Αλλαγή Γραμματοσειρών».Σας θυμίζω ότι τα χρώματα στα ήδη γραμμένα κείμενα μπορούμε να τα αλλάξουμε από την επιλογή «Αλλαγή Χρωμάτων»

Βελτιώθηκε η θέση του κλάσματος κάτω από πεταστή όταν υπάρχει και ψηφιστό.

Προστέθηκε στις γραμματοσειρές ένα μεγαλύτερο ομαλό το οποίο εισάγεται με δυο κλικ πάνω στο κουμπί του ομαλού. (για να το χρησιμοποιήσετε πρέπει να ξανά εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές BZByzantina και ΜΚByzantine)

Προστέθηκαν στην αρχική φόρμα οι διαστολές-μέτρα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Για την εισαγωγή πατάμε διαδοχικά κλικ πάνω στα κουμπιά ανάλογα με το χαρακτήρα (για τις διαστολές)  ή τη θέση που θέλουμε να γίνει η εισαγωγή (για τα μέτρα).

Βελτιώθηκε ένα προβληματάκι (μήνυμα σφάλματος) που υπάρχει όταν τρέχουμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα στις εκδόσεις word 2010 και 2013. Πλέον εμφανίζεται μήνυμα με οδηγίες για να ξέρει ο χρήστης τι να κάνει την πρώτη φορά που τρέχει το πρόγραμμα όταν χρησιμοποιεί τις παραπάνω εκδόσεις.

Τακτοποιήθηκαν λίγο τα αρχεία του προγράμματος σε υποφακέλους. Για όσους θέλουν να κρατήσουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος από προηγούμενες εκδόσεις πρέπει ν’ αντιγράψουν τα παλιά αρχεία των ρυθμίσεων στους σχετικούς φακέλους.

Στην έκδοση 4.6

Στην τελευταία έκδοση του προγράμματος έχει προστεθεί η δυνατότητα να επιλέγουμε το μέγεθος για τους μονούς χαρακτήρες "ου", " στ" , το γορθμικόν και το πελαστικόν, επίσης δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε το χρώμα για το γορθμικόν και το πελαστικόν.

Προστέθηκε επιλογή για να γράφουμε τα ισοκρατήματα έντονα (bold).

Διορθώθηκε η θέση του γοργού κάτω από τα κεντήματα.

Στη νέα έκδοση έχουν διορθωθεί κάποια μικροπροβλήματα.

Στη νέα έκδοση έχει προστεθεί μια νέα καρτέλα για να εισάγουμε τις Αρκτικές Μαρτυρίες πιο εύκολα, πλέον δεν χρειάζεται να γράφουμε πολλούς χαρακτήρες για τη δημιουργία μιας Αρκτικής Μαρτυρίας, απλά επιλέγουμε αυτή που θέλουμε να εισάγουμε στο έγγραφο μας.

Βελτιώθηκε η στοίχιση της απλής-διπλής στη δίφωνη ανάβαση (ολίγον+κέντημα).

Διορθώθηκε ένα προβληματάκι με την εισαγωγή των μονών χαρακτήρων "ου", "στ" κτλ που υπήρχε στην εισαγωγή τους από τα κουμπιά και όχι από το πληκτρολόγιο.

Έχει δημιουργηθεί η  νέα γραμματοσειρά MKPalaia και έχουν γίνει βελτιώσεις στις υπάρχουσες ΜΚ γραμματοσειρές από τον Κωνσταντίνο Τρύφωνος τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.

 

Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί δύο νέοι χαρακτήρες, ένας μεγάλος σύνδεσμος που επεκτείνεται σε τρεις μουσικούς χαρακτήρες και το διπλό ομαλό. Για να γράψουμε τους χαρακτήρες αυτούς πατάμε δύο κλικ πάνω στο κουμπί του συνδέσμου ή του ομαλού αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επανεγκαταστήσουμε τις γραμματοσειρές BZ Byzantina και MK Byzantine.

Μια ακόμη νέα λειτουργία που προστέθηκε είναι ότι πλέον όταν η ανάλυση της οθόνης μας είναι χαμηλή, μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος της βασικής φόρμας με τα πλήκτρα ctrl+ και ctrl-. Το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ καλό αλλά είναι η μοναδική λύση όταν η φόρμα του προγράμματος καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο της οθόνης και μας δυσκολεύει να εργαστούμε.