Στην έκδοση 5.0 έχουν γίνει οι εξής αλλαγές - προσθήκες

Σημαντική αλλαγή. 
Πλέον μπορούμε να γράφουμε σε οποιοδήποτε έγγραφο του Word, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο το έγγραφο μας να έχει βασιστεί στο πρότυπο του ΜΚ.

Στη νέα έκδοση έχουν προστεθεί δώδεκα προγραμματιζόμενα κουμπιά. Στα κουμπιά αυτά μπορούμε να αντιστοιχήσουμε έναν συνδυασμό χαρακτήρων από 1 έως 10 (μορφοποιημένους και τακτοποιημένους). Έτσι όταν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε τον συγκεκριμένο συνδυασμό χαρακτήρων μπορούμε να τον εισάγουμε στο έγγραφο μας, με το πάτημα ενός κουμπιού. Τα προγραμματιζόμενα κουμπιά έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στην εισαγωγή μιας Αρκτικής Μαρτυρίας  που δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΜΚ αλλά μπορεί να γραφτεί ως συνδιασμός χαρακτήρων των γραμματοσειρών του προγράμματος. 

Στην έκδοση 4.13.1 διορθώθηκε ένα πρόβλημα που υπήρχε στην εισαγωγή του συνδέσμου.

Στην εγκατάστασιμη έκδοση άλλαξε ο προεπιλεγμένος φάκελος προορισμού της εφαρμογής.

 

Στην έκδοση 4.13 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες-βελτιώσεις:

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης κάποιων χαρακτήρων.

Προστέθηκε επιλογή στην εισαγωγή ποιητικού κειμένου για τη χρήση των χαρακτήρων u-s-z-n στην εισαγωγή γορθμικού, πελαστικού, ου και στ επειδή υπήρχε πρόβλημα στην εισαγωγή ποιητικού κειμένου σε άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούν αυτούς τους χαρακτήρες.

Στην φόρμα εισαγωγής του αρχιγράμματος μπορούμε τώρα να κάνουμε την εισαγωγή εκτός από το κουμπί της εισαγωγής και με enter.

Προστέθηκε κουμπί για την εισαγωγή του ποιητικού κειμένου (εκτός του enter). Η επιλογή αυτή βολέυει στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε την επιλογή α..ω για την εισαγωγή του ποιητικού κειμένου.

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εμφάνισης των ελληνικών γραμμάτων σε Η/Υ με ξενόγλωσσο λειτουργικό σύστημα.

Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην εγκαταστάσιμη έκδοση 4.13 είναι ότι ο προκαθορισμένος φάκελος προορισμού κατά την εγκατάσταση του προγράμματος  δεν έχει σωστά ορισμένα τα δικαιώματα των χρηστών. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην αποθηκεύονται οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος και να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος κατά το κλείσιμο του προγράμματος.

Οι λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι:

1η Λύση (προτεινόμενη)

Κατά την εγκατάσταση επιλέξτε διαφορετικό φάκελο προορισμού (αντί "C:\Program Files\MK" επιλέξτε "C:\MK".

 

2η Λύση

Να εκτελείτε κάθε φορά το ΜΚ ως Διαχειριστής (Με δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο του ΜΚ επιλέξτε «Εκτέλεση ως διαχειριστής»).

 

3η Λύση

(Για τους πιο σχετικούς)

Δώστε πλήρη δικαιώματα σε όλους τους χρήστες στον φάκελο που εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα.

 

Στην έκδοση 4.12 έχουν γίνει οι εξής προσθήκες-βελτιώσεις:

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα με την τοποθέτηση του ποιητικού κειμένου κάτω από την υποροή με γοργό παρεστιγμένο.

Βελτιώθηκε η θέση τοποθέτησης των μέτρων σε κάποιες περιπτώσεις.

Προστέθηκε επιλογή στις ρυθμίσεις για να επιτρέπεται η αλλαγή γραμμής πριν από απόστροφο με γοργό. Στις προηγούμενες εκδόσεις δεν μπορούσε να γίνει αλλαγή γραμμής πριν από την απόστροφο με γοργό ή πριν από συνεχές ελαφρόν (για το συνεχές ελαφρόν συνεχίζει να ισχύει) δηλαδή οι χαρακτήρες αυτοί δεν ήταν ποτέ πρώτοι σε μια γραμμή, κάτι που βοηθά στην ανάγνωση του κειμένου αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί ανομοιομορφία στην απόσταση μεταξύ των μουσικών χαρακτήρων.

Και τέλος έχει γίνει μια προσθήκη για όσους θέλουν να γράψουν κείμενο με το πολυτονικό σύστημα πχ έναν τίτλο ή έναν στίχο κτλ. αλλά δεν έχουν εγκατεστημένο πολυτονικό πληκτρολόγιο στον υπολογιστή τους ή τους είναι δύσκολο (όπως εγώ) να  θυμούνται τους διάφορους συνδυασμούς πλήκτρων για την εισαγωγή των "πνευμάτων". Η λειτουργία του εικονικού πληκτρολογίου είναι απλή, με το ποντίκι επιλέγουμε το "πνεύμα" και στη συνέχεια το γράμμα που θέλουμε να εισάγουμε στο κείμενο μας.