Στην έκδοση 6.4.1 έγιναν οι εξής βελτιώσεις

Αυξήθηκε ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορούν να αποθηκευτούν στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Έγιναν μερικές διορθώσεις στις γραμματοσειρές (στην portable έκδοση πρέπει να ξαναγίνει εγκατάσταση των γραμματοσειρών)

Διορθώθηκε ένα μικρό πρόβλημα στην εμφάνιση κάποιων χαρακτήρων στο πλαίσιο της τακτοποίησης.