Στην έκδοση 6.4 έγιναν οι εξής προσθήκες - βελτιώσεις

Έγινε αντικατάσταση του εφέ στο δεύτερο είδος αρχιγράμματος (λειτουργεί σε word 2007 ή νεότερο)

Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της γραμματοσειράς - μεγέθους - χρώματος του αρχιγράμματος.

Προστέθηκε  στη φόρμα της αλλαγής των γραμματοσειρών, η δυνατότητα αλλαγής του μουσικού κειμένου σε έντονα (bold) και το αντίστροφο. 

Βελτιώθηκε η λειτουργία των προγραμματιζόμενων πλήκτρων και πλέον η εισαγωγή των αποθηκευμένων μουσικών χαρακτήρων μπορεί να γίνει από τα πλήκτρα F1-F2..F12.

Διορθώθηκε ένα πρόβλημα εμφάνισης μικρών κουκίδων μεταξύ των χαρακτήρων του μουσικού κειμένου.

Διορθώθηκαν αρκετά σφάλματα της προηγούμενης έκδοσης.

Προσοχή: απαιτείται εγκατάσταση των γραμματοσειρών του προγράμματος